II. Central European Plastics Meeting

myceppi

II. Central European Plastics Meeting


2018. október 8-9.

Két nap – egy helyszín – b2b meetingek – előadások


Siófok, Hotel Azúr

II. Central European Plastics Meeting


Két nap – egy helyszín – b2b meetingek – előadások

Általános Szerződési Feltételek

Rendezvényszervezésre

I. A Szolgáltató

Weboldal: www.myceppi.com (a továbbiakban: „Honlap”)

Üzemeltető neve: MyCeppi Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

Székhely: 1085 Budapest, József krt. 69.

Telephely és levelezési cím: 3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 4. 1/24.

Telefonszáma: +36 46 783 811

E-mail címe: info@myceppi.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-273768 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)

Adószáma: 24067067-2-42

 

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

3. Megrendelő a Szolgáltatást az alábbi módokon lehet igénybe venni:

Fogadó félként: A rendezvényen fogadó cégként vesz részt, aki fogadja a vendég cégek képviselőit. 

Vendég cégként: A rendezvényen látogatóként, vendégként vesz részt és előre egyeztetett időpontban a rendezvény helyszínén a Fogadó felet felkeresi.

 

III. A szolgáltatás  célja, tárgya, megrendelés

A szolgáltatás célja:

A szolgáltatás célja, hogy megrendelő az általa ismert homogén piac szereplői részére az egymással való eredményes gazdasági működés érdekében együttműködési, információ cserélési, ismeretszerzési lehetőséget teremtsen.

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található rendezvény, konferencia, illetve kapcsolódó termék (riport, tanulmány, adatbázis) (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A rendezvényeken való részvétel és a szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációval a szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

- a rendezvényen való részvétel, beleértve az ellátást (melynek részletei feltüntetésre kerülnek a jegyvásárlásnál), személyes találkozó lehetőségét üzleti partnerekkel előre egyeztetett 20 perces időintervallumokban, abban az esetben, ha a Fogadó fél a Vendég cég jelentkezést elfogadja.

- a Szolgáltató a honlapon keresztül lehetőséget teremt a Fogadó fél és Vendég cég közötti kapcsolatteremtésre, időpont egyeztetés céljából, mely időpontokat az órarend tartalmazza. Az időpont egyeztetés a feltétele a két fél közötti találkozó létrejöttének. A Fogadó fél a találkozót, időpontot elutasíthatja. Amennyiben a Fogadó fél online elutasítja a Vendég cég jelentkezését, az a Szolgáltató részéről nem minősül szerződésszegésnek. 

Abban az esetben, ha valamennyi Fogadó fél elutasítja a Vendég cég jelentkezését, a Megrendelő a rendezvény megkezdését megelőzően írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. A Megrendelő elállása esetén a Megrendelő írásbeli kérésére Szolgáltató a befizetett összeget 15 napon belül visszafizeti Megrendelő részére.

A termék megrendelését elektronikus úton, valamint e-mailen, telefonon, levélben lehetséges leadni. 

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit, vagy a Szolgáltatás igénybevételéből kizárja. 

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani: 

Cégnév:

Ország:

Képviselő neve:

Beosztás:

Beszélt nyelv:

E-mail cím:

Telefonszám:

Cég tevékenysége:

Éves vásárolt polimer mennyiség: 

Végtermék:

Éves alapanyag-felhasználás:

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, adószám); 

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám 

 

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről.

A Megrendelő személyes adatainak védelme a MyCeppi Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

A Megrendelő adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Az adatok egy részét a MyCeppi Kft. jogosult a Fogadó fél irányába továbbítani a szolgáltatás teljesítése érdekében és mértékében, annak érdekében, hogy a Fogadó fél dönteni tudjon az időpont visszaigazolásával kapcsolatban. Ilyen adatnak számít különösen a Vendég cég cégneve, kapcsolattartó neve, beosztása, a cég tevékenység, és a megadott termelési adatok.

A Honlapon a forintban megadott árak Áfa-kötelesek, ezért nettó és bruttó megjelöléssel tettük közzé, az Euróban megadott árak nettó árak, Áfát nem tartalmaznak.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére bankkártyás fizetés valamint átutalás útján van lehetőség. 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A Szolgáltató a megrendelés leadásával egyidejűleg számlát állít ki, melyet ugyancsak egyidejűleg küld meg Megrendelő részére, aki annak ellenértékét a megrendeléstől számított 15 napon belül köteles Szolgáltató részére a fent megadottak szerint megfizetni.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá. A szerződés, így a szerződéssel létrejött jogviszony a magyar jog hatálya alatt áll, a szerződés értelmezése esetén a szerződés nyelve és értelmezési nyelve a magyar nyelv. A szerződésből és a szerződéses jogviszonyból eredő viták esetén felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

IV. Jogok és kötelezettségek 

Szolgáltató jogai:

- a rendezvény helyszínét megváltoztatni

- a rendezvényt lemondani

Szolgáltató kötelezettségei: 

- biztosítja, hogy a rendezvényen az előre meghatározott számú Fogadó fél fogadja a Vendég cégeket, oly módon, hogy a Vendég cégek részére biztosítja a Fogadónál való időpont regisztráció lehetőségét, amely azonban nem jelenti a Fogadó fél részéről a fogadás kötelezettségét.

- koordinálja a Fogadó fél és a Vendég cég közötti kapcsolatfelvételt

- honlapján lehetőséget biztosít az időpont egyeztetésre

- a rendezvény helyszínét és az előre meghatározott, jegyárba belefoglalt ellátást nyújtja

- regisztrációs felületet biztosít

- a rendezvény honlapját üzemelteti

- a rendezvény helyszínének változása esetén, illetve a rendezvény lemondása esetén írásban értesíti Megrendelőt

- a rendezvény lemondása esetén a részére megfizetett díjakat visszatéríti a Megrendelők részére. 

 

Fogadó fél jogai:

- időpont egyeztetésnél egyoldalú nyilatkozattal elfogadhatja vagy elutasíthatja Vendég cég jelentkezését. 

- a rendezvényen részt venni és az órarend szerint 20 perces időtartamban fogadni a Vendég cégeket

Fogadó fél kötelezettségei:

- A jelentkezést a Vendég cég online, honlapon keresztül történő jelentkezését követő 7 naptári napon belül visszaigazolja, akár elfogadásra kerül, akár elutasításra.

- a rendezvényen részt venni és az órarend szerint fogadni a Vendég cégeket.

 

Vendég cég jogai:

- a rendezvényen a belépődíj megfizetése után részt venni.

- időpontra jelentkezni

- az órarend szerint az előre egyeztetett időpontban a Fogadó felekkel 20 perces időtartamban találkozni, tárgyalásokat folytatni

Vendég cég kötelezettségei: 

- az órarend szerint az előre egyeztetett időpontban a Fogadó felekkel találkozni

 

V. Elállás, felelősség

Elállás:

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a rendezvény napját megelőző 30 napon belül.   Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.   
A visszatérítést csak és kizárólag ugyanarra a bankkártyára illetve számlaszámra utalja vissza a Szolgáltató, melyről a befizetés érkezett.

Az elállási jog gyakorlásával egyidejűleg Megrendelő köteles a Vendég, vagy őt Fogadó cégeket elállásáról értesíteni.

 

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

- olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja;

- Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 

VI. Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma - eltérő hivatkozás hiányában - a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő - írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni. 

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül - azonnal jogi úton fellépjen.

 

VII. Egyéb rendelkezések

A hírlevél és az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak. 

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve

jelentheti be panaszát a MyCeppi Kft. munkatársainál munkanapokon 10:00-16:00 között:

- info@myceppi.com

- 3530 Miskolc, Szemere u. 4. 1/24.

- +36 46 783 811

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok idevonatkozó paragrafusai az irányadók.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyeket először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2017. június 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK

a MyCEPPI KFt. által szervezett rendezvényekre

Adatkezelő a MyCeppi Kft.

A MyCeppi Kft. magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen irányelvek tartalmát és egyoldalú kötelezettséget vállal arra, hogy az előfizetéshez, megrendeléshez kapcsolódó bármely tevékenységével kapcsolatos tevékenység megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban és etikai szabályzatokban meghatározott elvárásoknak.

 

I. Bevezetés

1. Jelen tájékoztató (továbbiakban: Adatkezelési Irányelvek) a MyCeppi Kft. által szervezett konferenciák, találkozók, rendezvények szervezése, és a rendezvényeken szervezett, vagy a rendezvényekhez kapcsolódó, valamint a rendezvények résztvevői számára küldött, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresések során felmerülő, önkéntesen megadott vagy törvény alapján kezelt személyes adatok kezelésre vonatkozik.

2. Jelen Adatvédelmi Irányelvek rendelkezik az érintett vonatkozásában kezelt személyes adatok köréről, az adatkezelés céljairól, időtartamáról, az adatok helyesbítésének, törlésének módjáról, lehetőségeiről, az adatfeldolgozók köréről, valamint arról, hogy történik-e harmadik személy részére adattovábbítás.

4. Az Adatkezelési Irányelvek egyoldalúan módosítható oly módon, hogy a módosított szöveg jelenik meg a honlapon, ezekben az esetekben a honlap látogatásával elfogadottnak minősül a módosítás.

5. Az adatok fizikai tárolásának helye: a MyCeppi Kft. mindenkori telephelye.

 

II. Alapelvek

1. Az Ön személyes adatainak védelme a MyCeppi Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes és céges jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

2. Az Ön adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára a szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékén túl nem továbbítjuk. A MyCeppi Kft. köteles az Ön adatait bizalmasan kezelni és azokat csak az Ön által igénybe vett szolgáltatás teljesítése érdekében és a szerződésszerű teljesítés érdekében jogosult harmadik, vele szerződött partnerekkel megosztani és csak a rendelkezésre bocsátott állományi terjedelemben.

3. A MyCeppi Kft.  minden szükséges technikai és szervezési intézkedést megtesz, annak érdekében, hogy biztosítsa a Felhasználók által megadott, illetve hozzáférhetővé tett személyes és céges adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során. 

 

III. Adatkezelés célja és jogalapja

1. Az adatkezelésének célja a szolgáltatás(ok) nyújtása. A Szolgáltatás nyújtása körében:

  • a Résztvevő azonosítása, a többi ügyféltől való megkülönböztetése;
  • kapcsolattartás, értesítés kapcsolódó vagy új szolgáltatásokról;
  • a Szolgáltatáshoz kapcsolódó rendszerüzenet küldés;
  • vásárlási lehetőség esetén a szerződés és számla létrehozása, tartalmának meghatározása;
  • rendezvényeken való részvétel és az ehhez kapcsolódó járulékos szolgáltatások (például fotók, videók készítése);

2. A személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Résztvevő tartozik felelősséggel. 

3. Egyes szolgáltatások kizárólag regisztrációval vehetők igénybe, amely regisztráció során szükségszerűen, illetve egyedileg választott módon megadott személyes adatok felvételére és kezelésére kerül sor.

 

IV. Az Adatkezeléssel kapcsolatos jogok, jogorvoslati lehetőségek

A. Adatok módosítása, törlése, zárolása

1. A Felhasználó bármikor módosíthatja vagy kérelmezheti adatainak helyesbítését a MyCeppi Kft. elérhetőségein.

2. Az ügyfél személyes adatai törlésre kerülnek, ha kezelésük gyaníthatóan jogellenes (pl. Versenytörvénybe vagy valamely büntetőjogi szabálysértési jogszabályba ütközik); az adatkezelés célja megszűnt; vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte; vagy ha az adatkezelés hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki. 

B. Tájékoztatás kérése

1. A Résztvevő bármikor jogosult tájékoztatást kérni az adott Szolgáltatással összefüggésben kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról az info@myceppi.com címen. 

2. A MyCeppi Kft. a Résztvevő kérelmére tájékoztatást ad a Felhasználóra vonatkozó, az adott Szolgáltatással összefüggésben általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a panaszkezelési szabályzat szerint.

C. Hatósági jogorvoslat

Bármely érintett a személyes adatainak kezelésével kapcsolatos vélt jogsérelem esetén az illetékes törvényszékhez, a Miskolci Törvényszékhez is fordulhat vagy vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (elnök: dr. Péterfalvi Attila, 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., ugyfelszolgalat@naih.hu, +36-1-3911400, www.naih.hu).

 

VI. Adatok nyilvánosságra hozatala, adattovábbítás

Nyilvánosságra hozatal kizárólag külön hozzájárulással történik. Adattovábbítás harmadik (külső személyhez nem történik). Ettől, egyes termékek esetében az adatkezelési tájékoztató eltérhet.

 

VII. Külső szolgáltatók tevékenysége.

Fizetéshez szükséges adatfeldolgozók: A fizetés a K&H Bank rendszerén keresztül történik.


Miskolc, 2017. június 01.Látogatóknak
Hostoknak
Előadóknak

Szponzorok, támogatók

hurmak_overall_logo.jpg hurmak_overall_logo.jpg hurmak_overall_logo.jpg
MyCeppi Kft. - Telefonszám: +36 46 783-811, E-mail: info@myceppi.com