myceppi
Látogató: 174
Vendéglátó: 33
 
• Braskem • SOLVAY • LyondellBasell • Inno-Comp • SABIC • HIP-Petrohemija • MOL Petrolkémia • SLOVNAFT • UltraPolymers • Balkan Polymers • A. Schulman • EXPLAST • TELKO • Granulat – Chmielarz • K.D. Feddersen CEE GmbH • Biesterfeld Interowa • Piotrowice II • Snetor • Bamberger Polymers • SIBUR • INTERPLASTICS • Polimarky • Resinex • HSH-Chemie • Bruj International • NCT Holland B.V. • BASF Hungária Kft • Lach-Ner s.r.o • Vinmar • Hipol a.d. • PCC Plastic & Consultation Center • SIBUR2 • BASF Hungária Kft. •

2nd Central European Plastics Meeting


2018. október 8-9.- Siófok - Hotel Azúr

Két nap – egy helyszín – B2B meetingek – előadások - kiállítók


2018. október 8-9. Siófok

2nd Central European Plastics Meeting


Két nap – egy helyszín – B2B meetingek – előadások - kiállítók

Általános Szerződési Feltételek

Rendezvényszervezésre

I. A Szolgáltató

Weboldal: www.myceppi.com (a továbbiakban: „Honlap”)

Üzemeltető neve: MyCeppi Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

Székhely:  1085 Budapest, József krt. 69.

Telephely és levelezési cím:  3530 Miskolc, Szemere Bertalan utca 4. 1/24.

Telefonszáma:  +36 46 783 811

E-mail címe:  info@myceppi.com

Cégjegyzékszáma: 01-09-273768 (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága által bejegyezve)

Adószáma:  24067067-2-42

 

II. A szolgáltatás igénybe vevője, az igénybevétel feltételei

1. A szolgáltatás igénybe vevője (a továbbiakban: Megrendelő) minden olyan, 18 év feletti természetes, illetve jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki számára a Szolgáltató által jelen szerződés keretében az információs társadalommal összefüggő, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Korm.rendelet”) alapján a távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával szolgáltatást nyújt. Szolgáltató és Megrendelő a továbbiakban együttesen ”Szerződő Felek vagy Felek”.

2. Megrendelő a honlapon aktuálisan a Szolgáltató által kínált szolgáltatás igénybe vételével (a honlap használata során a regisztrációval, illetve a megrendeléssel) tudomásul veszi és elfogadja a jelen általános szerződési feltételekben foglalt valamennyi feltételt.

3. Megrendelő a Szolgáltatást az alábbi módokon lehet igénybe venni:

Fogadó félként:  A rendezvényen fogadó cégként vesz részt, aki fogadja a vendég cégek képviselőit. 

Vendég cégként:  A rendezvényen látogatóként, vendégként vesz részt és előre egyeztetett időpontban a rendezvény helyszínén a Fogadó felet felkeresi.

 

III. A szolgáltatás  célja, tárgya, megrendelés

A szolgáltatás célja:

A szolgáltatás célja, hogy megrendelő az általa ismert homogén piac szereplői részére az egymással való eredményes gazdasági működés érdekében együttműködési, információ cserélési, ismeretszerzési lehetőséget teremtsen.

A Szolgáltatás tárgya:

A szolgáltatás tárgyát képezi valamennyi a Honlapon aktuálisan található rendezvény, konferencia, illetve kapcsolódó termék (riport, tanulmány, adatbázis) (a továbbiakban együttesen: „termék”).

A rendezvényeken való részvétel és a szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött. 

A regisztrációval a szolgáltatás az alábbiakra terjed ki:

- a rendezvényen való részvétel, beleértve az ellátást (melynek részletei feltüntetésre kerülnek a jegyvásárlásnál), személyes találkozó lehetőségét üzleti partnerekkel előre egyeztetett 20 perces időintervallumokban, abban az esetben, ha a Fogadó fél a Vendég cég jelentkezést elfogadja.

- a Szolgáltató a honlapon keresztül lehetőséget teremt a Fogadó fél és Vendég cég közötti kapcsolatteremtésre, időpont egyeztetés céljából, mely időpontokat az órarend tartalmazza. Az időpont egyeztetés a feltétele a két fél közötti találkozó létrejöttének. A Fogadó fél a találkozót, időpontot elutasíthatja. Amennyiben a Fogadó fél online elutasítja a Vendég cég jelentkezését, az a Szolgáltató részéről nem minősül szerződésszegésnek. 

Abban az esetben, ha valamennyi Fogadó fél elutasítja a Vendég cég jelentkezését, a Megrendelő a rendezvény megkezdését megelőzően írásbeli nyilatkozattal elállhat a szerződéstől. A Megrendelő elállása esetén a Megrendelő írásbeli kérésére Szolgáltató a befizetett összeget 15 napon belül visszafizeti Megrendelő részére.

A termék megrendelését elektronikus úton, valamint e-mailen, telefonon, levélben lehetséges leadni. 

Szolgáltató megtesz mindent annak érdekében, hogy a weboldalon a termékkel kapcsolatos adatok (így különösen a termék ára, elérhetősége, leírása, stb.) a lehető legpontosabbak legyenek. Az esetlegesen előforduló hibákért a Szolgáltató felelősségére a 45/2014. (II. 26.) kormányrendeletben és a Ptk.-ban rögzített rendelkezések irányadóak.

A megrendelés:

A megrendelés leadása regisztrációhoz kötött. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen ÁSZF megsértőit vagy a Szolgáltató érdekeinek veszélyeztetőit, vagy a Szolgáltatás igénybevételéből kizárja. 

A termékek megrendelésekor Megrendelő az alábbi adatokat köteles a szolgáltatás teljesítéséhez rendelkezésre bocsátani: 

Cégnév:

Ország:

Képviselő neve:

Beosztás:

Beszélt nyelv:

E-mail cím:

Telefonszám:

Cég tevékenysége:

Éves vásárolt polimer mennyiség: 

Végtermék:

Felhasznált alapanyag:

Feldolgozási eljárás:

Kiszolgált iparág:

Számlázási adatok: Cégnév; számlázási cím (utca, házszám, város, irányítószám, adószám); 

Postázási adatok, amennyiben a postázási cím nem egyezik meg a számlázási címmel: utca, házszám, város, irányítószám 

 

A termék megrendelését követően a Megrendelő e-mailben visszaigazolást kap a megrendelésről.

A Megrendelő személyes adatainak védelme a MyCeppi Kft. és partnerei számára kiemelt fontosságú. A weboldalunk használata közben szükséges, azonosításra alkalmas, személyes jellegű adatok begyűjtése és feldolgozása megfelel az érvényben lévő magyar adatvédelmi előírásoknak ( 2011. évi CXII. törvény).

A Megrendelő adatait bizalmasan kezeljük és harmadik fél számára nem továbbítjuk. kivéve, ha ez a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen (pl. posta, futárszolgálat). Munkatársaink, partnereink és szolgáltatóink titoktartási kötelezettséggel tartoznak felénk. Az adatok egy részét a MyCeppi Kft. jogosult a Fogadó fél irányába továbbítani a szolgáltatás teljesítése érdekében és mértékében, annak érdekében, hogy a Fogadó fél dönteni tudjon az időpont visszaigazolásával kapcsolatban. Ilyen adatnak számít különösen a Vendég cég cégneve, kapcsolattartó neve, beosztása, a cég tevékenység, és a megadott termelési adatok.

A Honlapon a forintbanés euróban megadott árak Áfa-kötelesek, ezért nettó és bruttó megjelöléssel tettük közzé.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatónál a termék megrendelésére bankkártyás fizetés valamint átutalás útján van lehetőség. 

A bankkártyás fizetés révén Ön kényelmesen és biztonságosan vásárolhat áruházunkban. A kiválasztott áruk megrendelése után Önt a K&H Bank weblapjára irányítjuk, ahol a Bank által használt, jelenleg legbiztonságosabbnak ítélt, titkosítással lebonyolított tranzakción keresztül fizethet bankkártyájával. Vásárlóinknak csak annyi a dolga, hogy a fizetési mód kiválasztásánál "fizetés bankkártyával" feliratra kattintsanak, majd a K&H Bank fizetési szerverén a kártya számát,  lejárati dátumát és háromjegyű biztonsági kódját megadják. A K&H Bank a VISA, VISA Electron, V-Pay, MasterCard, Maestro és JCB típusú kártyákat fogadja el.

A kizárólag elektronikus használatra kibocsátott bankkártyákat csak abban az esetben fogadhatjuk el, amennyiben annak használatát a kártyát kibocsátó bank engedélyezi! Kérjük, érdeklődjön bankjánál, hogy az Ön kártyája felhasználható-e interneten keresztül lebonyolítandó vásárláshoz. 

A K&H Bank a sikeres vásárlást követően a tranzakcióról engedélyezési számot bocsát ki, amelyet érdemes felírni vagy az egész oldalt kinyomtatni. Sikertelen tranzakció esetén a K&H Bank hibaüzenetben közli a hiba okát.

A Szolgáltató a megrendelés leadásával egyidejűleg számlát állít ki, melyet ugyancsak egyidejűleg küld meg Megrendelő részére, aki annak ellenértékét a megrendeléstől számított 15 napon belül köteles Szolgáltató részére a fent megadottak szerint megfizetni.

A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan az iktatási számon hozzáférhető, visszakereshető. Ezen szerződés nyelve a magyar és Magyarország vonatkozó anyagi és eljárási jogszabályai irányadóak rá. A szerződés, így a szerződéssel létrejött jogviszony a magyar jog hatálya alatt áll, a szerződés értelmezése esetén a szerződés nyelve és értelmezési nyelve a magyar nyelv. A szerződésből és a szerződéses jogviszonyból eredő viták esetén felek a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

IV. Jogok és kötelezettségek 

Szolgáltató jogai:

- a rendezvény helyszínét megváltoztatni

- a rendezvényt lemondani

Szolgáltató kötelezettségei: 

- biztosítja, hogy a rendezvényen az előre meghatározott számú Fogadó fél fogadja a Vendég cégeket, oly módon, hogy a Vendég cégek részére biztosítja a Fogadónál való időpont regisztráció lehetőségét, amely azonban nem jelenti a Fogadó fél részéről a fogadás kötelezettségét.

- koordinálja a Fogadó fél és a Vendég cég közötti kapcsolatfelvételt

- honlapján lehetőséget biztosít az időpont egyeztetésre

- a rendezvény helyszínét és az előre meghatározott, jegyárba belefoglalt ellátást nyújtja

- regisztrációs felületet biztosít

- a rendezvény honlapját üzemelteti

- a rendezvény helyszínének változása esetén, illetve a rendezvény lemondása esetén írásban értesíti Megrendelőt

- a rendezvény lemondása esetén a részére megfizetett díjakat visszatéríti a Megrendelők részére. 

 

Fogadó fél jogai:

- időpont egyeztetésnél egyoldalú nyilatkozattal elfogadhatja vagy elutasíthatja Vendég cég jelentkezését. 

- a rendezvényen részt venni és az órarend szerint 20 perces időtartamban fogadni a Vendég cégeket

Fogadó fél kötelezettségei:

- A jelentkezést a Vendég cég online, honlapon keresztül történő jelentkezését követő 7 naptári napon belül visszaigazolja, akár elfogadásra kerül, akár elutasításra.

- a rendezvényen részt venni és az órarend szerint fogadni a Vendég cégeket.

 

Vendég cég jogai:

- a rendezvényen a belépődíj megfizetése után részt venni.

- időpontra jelentkezni

- az órarend szerint az előre egyeztetett időpontban a Fogadó felekkel 20 perces időtartamban találkozni, tárgyalásokat folytatni

Vendég cég kötelezettségei: 

- az órarend szerint az előre egyeztetett időpontban a Fogadó felekkel találkozni

 

V. Elállás, felelősség

Elállás:

Megrendelő indoklás nélkül elállhat a vásárlástól a rendezvény napját megelőző 30 napon belül.   Megrendelő elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű írásbeli nyilatkozata útján, illetőleg a Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával gyakorolhatja. 

Szolgáltató köteles Megrendelő elállását követően haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget.   
A visszatérítést csak és kizárólag ugyanarra a bankkártyára illetve számlaszámra utalja vissza a Szolgáltató, melyről a befizetés érkezett.

Az elállási jog gyakorlásával egyidejűleg Megrendelő köteles a Vendég, vagy őt Fogadó cégeket elállásáról értesíteni.

 

Felelősség:

Szolgáltató kijelenti, hogy nem vállal felelősséget,

- olyan működési hibáért, amely meggátolja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltató honlapjára belépjen, csatlakozzon, vagy a megrendelését leadja;

- Megrendelő számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásért, vagy az internet csatlakozás megszakadása miatt felmerült esetleges károkért.

 

VI. Jogi nyilatkozat

A honlap tartalma - eltérő hivatkozás hiányában - a Szolgáltató szerzői és polgári jogi védelem alatt álló jogtulajdona. A honlap eredeti tartalma, illetve oldalainak bármilyen alkotóeleme (pl. szöveg, kép, hang, videó, stb.) csak a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével használható fel. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak. A honlap bármely alkotóelemét, tartalmát akár egészben vagy részben történő – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – reprodukálni és/vagy nyilvánosan közzétenni, továbbá egyéb módon felhasználni (így különösen: többszörözni, nyilvánosan vagy zárt adatbázisban felhasználni; adatokat megváltoztatni vagy eltérő célra felhasználni; stb.) kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehet. A Szolgáltató – az engedélyezett felhasználás feltételeit rögzítő - írásbeli hozzájárulása esetén a felhasználó köteles a közvetlen szerző nevét, valamint a honlapot, mint forrást megjelölni. 

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül - azonnal jogi úton fellépjen.

 

VII. Egyéb rendelkezések

A hírlevél és az adatkezelés és feldolgozás vonatkozásában az Adatvédelmi Nyilatkozat előírásai az irányadóak. 

Megrendelő a megrendelésével kapcsolatosan az alábbi elérhetőségeken kérhet tájékoztatást, illetve

jelentheti be panaszát a MyCeppi Kft. munkatársainál munkanapokon 10:00-16:00 között:

- info@myceppi.com

- 3530 Miskolc, Szemere u. 4. 1/24.

- +36 46 783 811

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok idevonatkozó paragrafusai az irányadók.

A Szolgáltatóval szemben felmerülő vitás ügyeket először peren kívüli egyeztetés útján kísérelnek meg megoldani. Amennyiben a peren kívüli egyeztetés nem vezet eredményre, úgy szerződő felek kölcsönösen alávetik magukat a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF-t egyoldalúan módosítani, amely módosítás a honlapon történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

Hatályos: 2017. június 01. napjától visszavonásig és/vagy módosításig.


Plastics Meeting - Telefonszám: +36 46 783-811, E-mail: b2b@myceppi.com